Vakuové pece

Vakuové pece řady MT jsou univerzální zařízení modulárního provedení.
Jsou koncipovány jako jednokomorové pece s vertikálním recipientem, odporovým topením a chlazenými vnějšími stěnami.
V pecích je možno provádět tepelné zpracování vsázky ve vakuu nebo atmosféře inertních plynů.
Pece plně vyhovují dnešním požadavkům na ochranu životního prostředí.

Vakuovou pec tvoří několik modulů, které je možno modifikovat:

Základní rám spojuje moduly v jeden celek. Procesní komora (recipient) je dvouplášť chlazený vodou s možností osazení čerpací jednotky a elektrických průchodek. V přední části komory je průzor pro vizuální kontrolu probíhajícího teplotního procesu. V komoře je odporový topný koš se stíněním. Horní víko je dvouplášťové s možností osazení čerpací jednotky, měrek vakua, termočlánků, ventilů pro napouštění plynů, elektrických průchodek apod. Spodní víko je dvouplášťové s vertikálním pojezdem pro naložení a vyložení vsázky, možnost osazení termočlánků, ventilů pro napouštění plynů, elektrických průchodek apod. Čerpací systém se skládá z vysokovakuové a primární vývěvy, ventilového systému a vakuového potrubí. Elektrorozvaděč s HW a SW zajišťuje bezpečný provozu pece. Pro pohodlné ovládání pece slouží dotykový displej. Okruhy vodního chlazení zajišťují bezpečnou dotykovou teplotu na všech přístupných částech pece. Pec může mít další rozšiřující celky, které mohou být definované dle požadavku zákazníka.

Kde se vakuová pec používá?

Vakuová pec se využívá pro tepelné zpracování vsázky. Pro odplyňování a pájení konstrukčních, žáruvzdorných a korozivzdorných ocelí, rychlořezných, magnetických nebo neželezných materiálů.

Standardně možnost využití teplotního pásma od 50°C do 1 350°C.


Pec je navržena pro oblasti použití:

  • lesklé žíhání
  • kapilární pájení
  • odplyňování
  • slinování

Za určitých podmínek lze:

  • kalení inertním plynem
  • popouštění
  • difúzní svařování
  • odlévání ve vakuu

Kapilární pájení:

Kapilární pájení se provádí ve vakuu nebo atmosféře inertních plynů. Tím je umožněno spojování dílů se značně rozdílnou hmotností nebo dílů z různých materiálů, které jsou klasickými metodami nespojitelné. Vzniklé spoje jsou mechanicky pevné, čisté, vakuově těsné. Jednotlivé části nejsou mechanicky deformované.

Základní parametry řídícího systému:

Průmyslové řešení s PC nebo PLC je navrženo optimálně pro všechny funkce vakuové pece. Řídící systém splňuje veškeré bezpečností a ergonomické potřeby. Snadná obsluha a administrace pomocí dotykové obrazovky s plně automatickým, poloautomatickým, manuálním a servisním provozem. Dále také snadno konfigurovatelné receptury topných a řídících procesů.

Nastavené receptury umožňují topné procesy ve vakuu nebo v ochranné atmosféře inertních plynů. Chladnutí vsázky je samovolné nebo řízené dle požadované teplotní křivky.

Archivace a sběr dat v celém pracovním procesu s možností zápisu na USB/HDD, dále pak export a tisk technologických protokolů o proběhlém pracovním cyklu a stavu zařízení.

Řídící systém také chrání před chybnou obsluhou, popřípadě blokováním nežádoucích funkcí tak, aby byla zajištěna maximální ochrana zařízení a obsluhy.

Obecné parametry dle konfigurace vakuové pece:

Pracovní teploty
Provozní teploty 50 - 1350 °C
Pracovní prostor vsázky
Průměr 100 - 1000 mm
Výška 100 - 1000 mm
Pracovní tlaky
Nízké vakuum 1×10-3 mbar
Vysoké vakuum 1×10-7 mbar
Inertní plyn 1 mbar – 1×10-4 mbar
Čerpací soustava Difúzní / Turbomolekulární
Chlazení Vodní
Vsázka 0,1-70 kg
Jiné technické parametry na dotaz ...

Galerie fotek