O násJsme česká strojírenská a konstrukční společnost

Zobrazit více

Konstrukce a vývojVlastníme vývojové a konstrukční oddělení

Zobrazit více

Obrábění CNC nebo klasickou konvenční technologií

Zobrazit více

Svařování Nerezu, oceli, hliníku a jiných slitin

Zobrazit více

Montáž Realizujeme montáž námi vyráběných zařízení

Zobrazit více

Servis Garantujeme záruční a pozáruční servis

Zobrazit více

O nás Metallic Technologies s.r.o.

Jsme česká strojírenská společnost se zaměřením na výrobu v oblasti vakuové techniky, automatizace, automotive a kovovýroby.

Našimi vlastními výrobky jsou vakuové pece, vakuové komory a vakuové komponenty, které dodáváme našim obchodním partnerům u nás a v zahraničí. Významnou částí naší produkce je i výroba dle dokumentace zákazníka.

Disponujeme vlastní 3D konstrukcí a týmem zkušených pracovníků v oblasti technologické přípravy výroby i ve vlastní výrobě.

Certifikace ISO 9001

Certifikace ISO 9001

Trvale udržujeme a rozvíjíme zavedenou certifikaci ISO 9001. Snažíme se být šetrní k životnímu prostředí.

Metallic Technologies s.r.o.

Sídlo společnosti Metallic Technologies s.r.o.

Co nabízíme?

Konstrukce a vývoj - Metallic Technologies s.r.o.

Konstrukce a vývoj

Máme vlastní vývojové a konstrukční oddělení, jehož hlavní činností je připravit kvalitní výkresovou dokumentaci pro následně vyráběné díly či celá zařízení.

svgArrow

Umíme navrhnout a vyrobit zařízení tak, aby v maximální míře odpovídalo požadavku zákazníka a splňovalo požadavky na co nejbezpečnější provoz, s ohledem pro budoucí obsluhu nebo bezproblémové včlenění do výrobní linky.

3D návrhy, vývoj dílů a zařízení

Vývoj je postaven na vlastních dlouholetých zkušenostech s návrhem a konstrukcí, které jsou plně využity při zpracovávání zadání našich zákazníků. Naši konstruktéři připraví návrh (studii) jednotlivých dílů či celků. Po odsouhlasení návrhu zákazníkem vyprojektují celé zařízení ve 3D CAD softwaru SolidWorks.

Optimální je provést prohlídku výrobních prostor u zákazníka, zaměřit předpokládané umístění nového zařízení, popřípadě s jakou navazující technologii bude dané zařízení spolupracovat. Tyto informace slouží konstruktérům a technologům k vytvoření správné představy o účelu strojního zařízení, aby bylo dosaženo maximálního pochopení myšlenky zákazníka.

Výsledkem práce konstruktéra je, že díl či celé zařízení je navrženo kompletně ve 3D prostředí, kde je jasná představa, jak bude daný díl či zařízení vypadat. Již při navrhováni se odhalí možné kolize s ostatními dílci či myšlenkové nepřesnosti. Do projektu bývá zahrnuto i okolní prostředí nového zařízení, aby byla zároveň řešena i případná vazba na navazující technologie.

Ve finální fázi vznikají výkresy jednotlivých dílců, podsestav a hlavních sestav, podle kterých se následně vyrábí.

CNC obrábění - Metallic Technologies s.r.o.

Obrábění

Jsme vybaveni několika obráběcími stroji, které jsou řízené CNC nebo obsluhujeme starší obráběcí stroje s konvenční technologií.

svgArrow

Většinu dílů pro naši výrobu si obrábíme sami.

Pokud je potřeba pro obrábění dílů použít i jiné stroje (pro větší rozměry obrobku nebo je potřeba více os), využíváme naše spolehlivé kooperační partnery. Jsme schopni zabezpečit obrobení dílců i o velikosti 2500×1500×3000 mm. Klademe velký důraz na celkovou kvalitu zpracování, včetně konečné úpravy s požadovanou drsností povrchu.

Využíváme tato zařízení:

 • CNC Frézka: FEELER VMP50-A, pracovní prostor x-1300 / y-600 / z-610
 • CNC Soustruh: STYLE 510, pracovní prostor Ø510, Ø300 x-1350
 • Soustruh: TOS SV18-RA, TOS SV18-RD
 • Vrtání: Sloupová vrtačka VS-32, Heltos VS32 s regulací otáček, Radiální vrtačka VR-4
 • Zakružování: Metallkraft - RBM 1050-30 E (kalené válce)
 • Závitování: ROSCAMAT - MOSQUITO 300 V
 • Řezání: Pásové pily značky Bomar a Pilana
 • Balotinovaci box: Vnitřní rozměr 1800 × 1200 mm
 • Broušení a leštění: Bruska s ohebnou hřídelí Suhner

Galerie fotek

Svařování - Metallic Technologies s.r.o.

Svařování

Provádíme profesionální svařování různých materiálů – nerezu, oceli, hliníku nebo jeho slitin. Disponujeme vybavením pro svařování metodami MIG, MAG a TIG.

svgArrow

Svařování oceli, hliníku a nerezu

 • Z oceli svařujeme kryty, části strojů, jeklové konstrukce, rámy strojů a další výrobky
 • Z nerezu svařujeme vakuové komory, vakuové díly, vakuové potrubí, části strojů a další výrobky

Zkušenosti svařečů mají vždy přímou vazbu na výslednou jakost našich výrobků. Umíme se vypořádat i s požadavky na zpřísněné tolerance svařenců.

Vlastníme pět svařovacích stolů, které mají na pracovní desce horizontálně a vertikálně vrtané otvory pro uchycení různého příslušenství. Tyto svařovací stoly zaručují vysokou kvalitu svařenců i produktivitu procesu svařování. Svařovací stoly lze vzájemně spojovat a tím vznikne potřebná velikost s dokonale rovnou plochou i pro rozměrné výrobky.


Velikosti jednotlivých svařovacích stolů:

 • S1: 3000×1500×200
 • S2: 1500×1000×200
 • S2: 1500×1000×200
 • S4: 1500×800
 • S5: 2000×1000

Heliový hledač netěsností

Zejména při svařování vakuových dílů je velmi důležitá kvalita provedení svárů. Provádíme 100% kontrolu všech svárů na těsnost pomocí heliového hledače netěsností HLT 560 od společnosti Pfeiffer Vacuum.

Galerie fotek

Montáž - Metallic Technologies s.r.o.

Montáž

Montáž vyráběných zařízení je prováděna zkušenými pracovníky s kvalitním vybavením. Montážní práce realizujeme ve vhodných prostorách s ohledem na požadovanou kvalitu výrobku.

svgArrow

Umíme si poradit i s velkými nebo těžkými částmi, máme jeřáby s nosností 5t a 8t, vysokozdvižné vozíky 4t a 1,5t. Jsme vybaveni i pro montáže s požadavkem na vyšší čistotu prostředí.

Při montáži zařízení dbáme na pečlivé provedení všech montovaných sestav. Velký důraz klademe na instalování kabelových tras pro minimalizaci nebezpečí poškození kabelů provozem nebo neodborným zásahem obsluhy. Všechna provedená propojení jsou označena štítky a příslušnými popisy.

Jsme schopni zajistit kompletní sestavení celého zařízení nebo podskupin, zapojení pneumatických, hydraulických sestav a rozvodu elektroinstalace.

Výsledné provedení je v souladu s příslušnými platnými normami a musí splňovat požadavky na ergonomii a bezpečnost.

Firma disponuje heliovým hledačem netěsností HLT 560 od firmy Pfeiffer Vacuum. Tímto zařízením kontrolujeme veškeré svařené vakuové komory, které jsou ve firmě vyrobeny. Heliový test se také provádí na montáži celých vakuových systémů a případně vakuových komponent.

Galerie fotek

Servis - Metallic Technologies s.r.o.

Servis

Garantujeme záruční a pozáruční servis po celou dobu životnosti zařízení a strojů, které společnost vyrobila a nainstalovala.

svgArrow

Po dohodě se zákazníkem provádíme preventivní servisní prohlídky, které snižují riziko poruch.

V rámci servisu je zajištěno:

 • Instalace – montáž, uvedení strojů do provozu
 • Zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s používáním a seřizováním stroje
 • Opravy a seřízení strojů - které společnost vyrobila a nainstalovala
 • Preventivní prohlídky - pro předcházení problémů a snížení nákladů na jejich řešení
 • Poradenství - pro záruční i pozáruční opravy, pro co nejrychlejší řešení případných problémů

časová osa vývoje společnosti
a její vize do budoucna

2013

Založení
společnosti

Společnost má pronajatou halu v Dobrušce

2015

Vlastní prostory
a nový produkt

Koupě areálu v Bačetíně
Vlastní produkt - vakuová pec

2018 - 2019

CNC fréza
a CNC soustruh

Společnost je vybavena moderními CNC stroji

2020

Rekonstrukce
areálu

Zahájení postupné rekonstrukce areálu v Bačetíně

2024

Vize rozšíření
výrobních prostor

Plánované dokončení rekonstrukce areálu společnosti

Vakuové pece

Vakuové pece řady MT jsou univerzální zařízení modulárního provedení

Metallic Technologies s.r.o. Co nabízíme?

Máme dlouholeté zkušenosti ve všech oblastech našeho působení, věnujeme se každému detailu, který může ovlivnit výsledek naší činnosti.

Nabízíme komplexní řešení vašich požadavků - od nabídkové studie, projektu, výrobní dokumentace, realizace, uvedení do provozu, až po záruční a pozáruční servis.

Naši obchodní partneři jsou výrobní i obchodní společnosti s celosvětovou působností. Přízně našich zákazníků, svých zaměstnanců i spolupracujících firem si velice vážíme a často s nimi máme dlouhodobé obchodní vstahy. I díky těmto pevným vazbám se můžeme dál přirozeně a dynamicky rozvíjet.

Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.
Tomáš Baťa
Metallic Technologies s.r.o.

Máme vlastní průmyslový areál s kvalitním vybavením profesí:

 • Dělení materiálů
 • Svařování
 • Broušení a leštění
 • Obrábění (CNC i klasické)
 • Zkoušení netěsností
 • Montáž
 • Manipulace i s těžšími výrobky (jeřáby do 8t)
 • Doprava